gezocht: leerkracht met het grootste hart voor kinderen

Aan de vooravond van alweer een uitdagend schooljaar met aan het roer nog steeds dezelfde beleidsvoerders die vorig jaar de ene na de andere nutteloze maatregel hebben uitgetest op de generatie die het minst risico loopt om geveld te worden na een meestal asymptomatische Corona-besmetting, kan elke leerkracht aan de hand van deze quiz ontdekken hoe ze het komend schooljaar op een menselijke, menswaardige èn wettelijke manier om kunnen gaan met de maatregelen en met gezondheid en gelijke kansen voor iedereen.

Tips en ondersteuning bij het invullen van de quiz

Vragen 1 tot 3:
IFR (Infection Fatality Rate) is het percentage van de mensen die besmet zijn met het virus en er aan zijn overleden.
Het is een basisinschatting voor de mortaliteit bij een virale uitbraak.
Het is als het ware een weergave van de kans om te overlijden, in dit geval aan COVID-19.
Doorheen de tijd wordt de IFR steeds scherper gesteld, iets wat we zien bij elke uitbraak.
Hoe meer data waarover we beschikken, hoe correcter de IFR.

Sam Brokken (46), Lector en (ex)-onderzoekshoofd 'Gezondheidswetenschappen' schrijft vanuit zijn vakgebied regelmatig interessante stukken, o.a. over de IFR. 

Lees hier zijn stuk over de griep versus Corona.

Vragen 4 tot 9:

Sciensano is het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid en ondersteunt met zijn onderzoek het gezondheidsbeleid in België.
Op hun  Covid-19 dashboard kan je per datum of periode alle officiële cijfers raadplegen (besmettingen, overlijdens, ziekenhuisopnames, vaccinaties, enz...)

 

Vraag 10:

In dit artikel lees je de laatste bevindingen van het CDC (Centre for Disease Control) over de besmettelijkheid van gevaccineerden.

Vraag 11:

Vraag 12:

Vraag 13 - 14:
Op deze website vind je heel wat info terug over alle bijwerkingen en overlijdens die via het VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) worden verzameld.

 

Vraag 15:

Deze site houdt een overzicht bij van de vaccinatiegraad per land gebaseerd op de gegevens van OWID (Our World in Data)
Vergelijk ook zeker eens het aantal besmettingen in landen met een hogere vaccinatiegraad. Zeer interessant!

 

Vraag 16:

Hier kan je lezen wat er aan de hand is in Gibraltar.

 

Vraag 17 - 18:

De nieuwe maatregelen vind je hier terug:  Vlaamse maatregelen tijdens de coronacrisis | Vlaanderen.be

 

Vraag 19 - 20:

Over de Belgische zelfmoordcijfers wordt heel weinig prijs gegeven. Momenteel is enkel de eerste helft van 2020 gekend. 

In dit artikel wordt de tendens in Amerika en Nederland besproken. Verwacht wordt dat de cijfers in België, dat altijd al koploper was in het aantal zelfmoorden, dezelfde richting uitgaat.

Vraag 21:

Griepvirussen verspreiden zich via aerosols.

Die aerosols hebben een diameter van plusminus 60 nanometer (miljardste meter) en de draad diameter van mondkapjes varieert tussen de 50 en 400 micrometer (miljoenste meter).

Dat wil zeggen dat de mazen van de mondkapjesstof 1000! keer groter zijn dat de virusdeeltjes.

Een mondkapje dragen ter bescherming van een virus, is eigenlijk net hetzelfde als kippengaas rond uw bed spannen om u te beschermen tegen muggen.

Meer informatie over de nutteloosheid van mondmaskers vind je hier

 

Vraag 22 en 23: 

Bravo! Deze vragen heb je al helemaal goed!

Vraag 24 en 25:

De antidiscriminatiewet vind je hier: Antidiscriminatiebeleid | Vlaanderen.be

Steeds meer mensen zijn op de hoogte van de wetgeving en zullen niet nalaten klacht in te dienen wanneer er gediscrimineerd wordt op basis van gezondheidstoestand, geloof of levensbeschouwing of fysieke of genetische eigenschappen.