Waarom de vaccins niet werken

Zoals ik eerder aanhaalde, ben ik geen expert op het gebied van vaccins. Waar ik wel een expert in ben, is op het gebied van geloofwaardigheid van mensen.
Deze huisarts met opleiding in immunologie fileert in 7 minuten haarfijn de huidige vaccinatiestrategie die ons op 1,5 jaar geen mm verder heeft gebracht in onze strijd tegen het virus.

video - YouTube

Eén van de voorgestelde oplossingen om tot immuniteit te komen, is het inzetten van een vaccin.

Over het wel of niet nemen van een vaccin kan niemand anders beslissen dan jij zelf

Hierin voorziet o.a. de wet rechten van de patiënt die je kan nalezen in de brochure patiëntenrechten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 

Wat zijn nu die rechten van de patiënt? 

1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking

2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestand

4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie

4. bis. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn
beroep uit te oefenen

5. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier,
met mogelijkheid tot inzage en afschrift

6. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer

7. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

De vet gedrukte wetten hierboven worden door de huidige vaccinatiecampagne op zijn zachtst gezegd niet helemaal strikt nageleefd.

Ook de toepassing van art. 8 paragraaf 2 kan veel beter gerespecteerd worden in de huidige aanpak :

Art. 8 § 2. De inlichtingen die aan de patiënt verstrekt worden, met het oog op het verlenen van diens toestemming bedoeld in § 1, hebben betrekking op het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico's verbonden aan de
tussenkomst, de nazorg, de mogelijke alternatieven en de financiële gevolgen.
Ze betreffen bovendien de mogelijke gevolgen ingeval van weigering of
intrekking van de toestemming, en andere door de patiënt of de
beroepsbeoefenaar relevant geachte verduidelijkingen, desgevallend met inbegrip van de wettelijke bepalingen die met betrekking tot een tussenkomst dienen te worden nageleefd.

Gelukkig zijn er inmiddels een flink pak gerenommeerde wetenschappers, artsen en professoren die belangeloos de reële feiten en nieuwste inzichten durven openbaar maken.

Zelf doe ik zoals eerder gezegd geen uitspraken over de inhoud en de gevolgen van het vaccin op lange termijn omdat ik geen wetenschapper ben en me eerder focus op gezondheid dan op ziekte. 

Wat ik wel doe, is me laten informeren door betrouwbare en onafhankelijke experten terzake. Dat doe ik liefst zo breed en divers mogelijk en niet enkel via kranten of mainstream kanalen. 

Hieronder vind je enkele betrouwbare bronnen die elk vanuit hun eigen expertise een realistische kijk op de zaak werpen.

Wel of niet vaccineren? Dit is wat ik ervan vind. - Marjolein Dubbers (energiekevrouwenacademie.nl)

 

Sam Leendert, Lector Gezondheidswetenschappen

Artikel: 'de spuit en bijwerkingen, waar staan we?'

 

Dr. Peter McCullough, Internist/Cardiologist/Epidemiologist/Professor of Medicine at Texas A & M College of Medicine, Dallas, TX (USA)

Interview: 'World renowned doctor blows lid off of covid vaccine'

 

Professor Bryam Bridle – Viroloog/immunoloog / University of Guelph-Ontario (Canada)

Interview: 'New peer reviewed study on Covid-19 vaccines suggests why herat inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur'

 

Dr. Jan Greandjean - Hartchirurg / Hoogleraar 'Technologie in Hartchirurgie' / Hartkliniek Enschede

Citaat uit het artikel: "Opbouwen van een sterk immuunsysteem, gezond leven… Vitamine D. Dat is de oplossing. De zon is de oplossing. De Covid-patiënten op de ic hebben bijna allemaal een vitamine D-tekort. Er is zoveel angst opgebouwd, dat mensen niet meer rationeel denken. De meeste mensen gaan gewoon niet dood aan corona, maar met corona. Het zijn vooral de andere aandoeningen die de meeste slachtoffers eisen. Hart- en vaataandoeningen bijvoorbeeld."

Dr. Geert Vanden Bossche - Viroloog / Immunoloog / Vaccinoloog

Alle video's op zijn kanaal zijn een must-see! 

Professor Sucharit Bhakdi - Arts / Microbioloog / Ervaringsdeskundige Infectieziekten & Immunologie / gepensionneerd

Interview: 'Blood clots and beyond'

De lijst is eindeloos, maar met bovenstaande informatie kom je al een heel eind om voor jezelf en je kinderen een bewuste keuze te kunnen maken.

Onthou daarbij dat een vaccin op elk moment gericht zou moeten zijn op het verbeteren van je immuniteit en het verminderen van symptomen.

Elke andere reden om een vaccin te nemen (reizen, toegang tot evenementen, werk, stages) is in strijd met de anti-discriminatiewet, de mensenrechten, de grondwet en de patiëntenrechten.

Mocht je vrienden hebben die op één of andere manier niet op de hoogte zijn van de keerzijde van de medaille, kan je hen deze liefdevolle brief toesturen, zodat ze beter geïnformeerd hun bewuste keuze kunnen maken.

 

Als uitsmijter op deze pagina 'Wel of geen vaccin?' voeg ik graag nog deze eye-opener toe, uitgezonden door Fox News, de conservatieve en meest bekeken nieuwszender van Amerika.  

Tucker Carlson: How many Americans have died after taking the COVID vaccine? | Fox News